Factor_D   2008

 


 

Inhoud nummer 1  2008

Het doen van klaslokaalexperimenten
Mark Eldering
Pilot economie, de stand van zaken
Johan Heurter

Gratis schoolboeken, een zegen?

Johan Heurter

Cartoon
Olivier
Het interactieve schoolbord, een bord met ongekende mogelijkheden
Johan Heurter

Betrekkelijk precies
Dr. Fact

The profits of partnership
PGO in de dagelijkse lespraktijk
Johan Heurter
Derdeklasopgaven Jorrit Peters
Schoolexamen Coen Pellemans
Rectificaties

  Inhoud nummer 2   2008
Misconcepties 2
Eric Welp
LWEO conferentie: boeiend en leerzaam
Johan Heurter
Troebelen: nominale en reŽle grootheden
WIm van Kleef
Op zoek naar de ideale leraar: over verspilling gesproken
Johan Heurter

De ideale leraar
Doctor Fact
Hoe maak ik een contextopdracht voor mijn leerlingen
Lenie Kneppers
Experiment: stoelen stapelen
Jolanda Suijker

Cartoon
Olivier
Dagelijkse gebeurtenissen
Wim van Kleef

Schoolexamen vwo: micro
Wim van Kleef
Frequentie 1550
Inhoud nummer 3 2008

You Tube in de klas
Evelien Hoekman
Na het evalueren komt het toetsen
Wim van Kleef
Een econoom stelt en concludeert
Nico Pool
N-term, hoe zit het nu eigenlijk?
Johan Heurter
Commissie Arbeidsparticipatie Kees van de Nieuwenhof
Enkele indrukken uit 'Het studiehuis leert'
Henk Vercoulen
Dubbelzinnig?
Gijsjan van der Linden
Wat is de ideale leraar? Johan Heurter
Cartoon Olivier
Dag van een leraar
Dr. Fact
Schoolexamen vwo (micro) Wim van Kleef
Schoolexamen  havo/vwo (buitenland) Coen Pellemans

Inhoud nummer 4 2008

Interview met Evelien Hoekman Kees van den Nieuwenhof
Kort bericht studiedag
Achtergronden van de kredietcrisis in de les
Henk Vercoulen
Uitspraken
Eerste tussenrapportage van de pilot economie nieuwe programma havo/vwo
Lenie Kneppers en Wim van Kleef
Economische begrippen leren met het spel Koehandel
Evelien Hoekman
Cartoon
Olivier
Aandachtspunten bij het formuleren van een praktische opdracht - zware bevalling of creatief hoogtepunt?
Wim van Kleef
Remmende voorsprong Dr. Fact
Schoolexamen internationale thema's vwo Kees van den Nieuwenhof
Errata