Urenkeuzes Economie in de vernieuwde Tweede Fase vanaf 2007

 

tabel 1b EC Havo totaal aantal uren 

school EM  pv CM kpv CM kv NG kv NT kv
1 A 9 9 9 9 9
2 B 8 8 - 8 8
3 C 8 8 - 8 8
4 D 8 8 8 8 8
5 E 8 8 8 8 8
6 F 8 8 - - -
7 AE 8 8 8 8 8
8 AF 8 8 8 8 8
9 G 7,8 3,9 - - -
10 H 7,5 7 - - -
11 Y 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
12 AB 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
13 AC 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
14 I 7 3,5 - - -
15 J 7 7 - 7 7
16 K 7 - - - -
17 L 7 7 - 7 7
18 M 7 7 - - 7
19 N 7 7 7 7 7
20 O 7 7 - - -
21 P 7 4 - 4 4
22 Q 7 7 6 5 5
23 AD 7 7 7 7 7
24 AJ 7 7 - 7 7
25 AK 7 - - - -
26 AM 7 7 7 7 7
27 AO 7 7 7 7 7
28 AR 7 7 7 7 7
29 AS 7 7 7 x x
30 AT 7 - 7 7 7
31 Z 7 3 3 x x
32 AQ 6,75 x 6,75 6,75 6,75
33 AL 6,5 3 - 3 3
34 R 6 6 - 6 6
35 S 6 6 - 6 x
36 T 5 x 5 5 5
37 AP 4 4 4 4 4
Gemiddeld:   7,1 6,6 6,9 6,8 6,8

 

 

 

tabel 2b   EC Vwo totaal aantal uren
school EM pv CM kpv CM kv NG kv NT kv
1 A 12 12 12 12 12
2 B 10 10 - 10 10
3 F 10 10 - - -
4 P 10 8 8 8 8
5 AE 10 - 10 10 10
6 AM 10 10 10 10 10
7 D 9 9 9 9 9
8 E 9 9 9 9 9
9 H 9 9 - - -
10 M 9 9 9 - 9
11 O 9 9 - - -
12 Q 9 x 7 6 6
13 V 9 9 9 9 9
14 W 9 9 - 9 9
15 AB 9 9 9 9 9
16 AC 9 9 9 9 9
17 S 9 9 - 9 x
18 AF 9 9 9 9 9
19 AK 9 - - - -
20 AN 9 - 9 9 9
21 AS 9 9 9 9 9
22 L 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
23 AR 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
24 G 8,45 4,55 - - -
25 AQ 8,1 x 8,1 8,1 8,1
26 J 8 8 8 8 8
27 K 8 - - - -
28 N 8 8 8 8 8
29 AA 8 8 8 8 8
30 AD 8 8 8 8 2
31 AH 8 8 8 8 8
32 AI 8 8 8 8 8
33 AJ 8 8 8 8 8
34 AL 8 4,5 4,5 4,5 4,5
35 AO 8 8 8 8 8
36 AT 8 - 8 8 8
37 R 7 7 7 7 7
38 Z 7 7 7 x x
39 T 6 - 6 6 6
40 AP 6 - 6 6 6
gemiddeld:    8,6 8,5 8,2 8,3 8,1

 

 

Voor alle tabellen

 

Legenda
pv = profielvak / kpv = keuzeprofielvak / kw = keuzevak

Lesuren per week omgerekend op jaarbasis ( 3 lesuren in 1e semester + 4 lesuren in 2e semester betekent 3,5 uren op jaarbasis).

Aantal minuten per les in incidenteel opgegeven: er is geen informatie over eventuele zelfwerkuren op school.

X = niet aangeboden.

- = niet ingevuld (scholen die per afdeling/ vak helemaal niets hebben ingevuld zijn weggelaten).

 

Opmerkingen

1)       Retour ontvangen enquêteformulieren n.a.v. gebruikersbijeenkomst LWEO 23 november 2006 (respons 42%) en veldraadpleging VECON 16 november 2006 (respons 10%).

2)       Ontvangen gegevens verwerkt t/m 15 januari 2007

3)       Rangorde op basis van totaal aantal uren profielvak economie ( of keuzeprofielvak m&o)

4)       Een aantal scholen hebben bij M&O niets ingevuld, dat kan betekenen dat het vak niet wordt aangeboden. Alleen als uitdrukkelijk met x is aangegeven dat een vak niet wordt gegeven is dit in de telling meegenomen.

 

Opmerkingen individuele scholen

School C: alleen havo

School V en W: alleen gymnasium respectievelijk atheneum

School B: lessen 40 minuten, rooster 40/80

School R: lessen 60 minuten

School S: in 4 vwo Economie inclusief M&O

School T: lessen 70 minuten

School E: in 4 vwo economie en M&O verplicht voor alle leerlingen

School Q: lessen 45 minuten (inclusief werkcollege-uur voor pv en kpv en exclusief vrijwillig in te vullen zelfwerkuur. Economie verplicht voor alle leerlingen CM in klas V4 en 1e semester h4 in verband met uitstel profielkeuze.

School AQ: lesuren 75 minuten in 4 roosters per jaar, aangegeven uren omgerekend naar lesuren van 50 minuten.

School AE: lesuren van 45 minuten

School Z: vrije school met 6 jarige havo; EM 6 havo 3 uur; CM 6 1 uur: geen M&O aanbod.